Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

3637

Žiadosť o vydanie cestovného pasu je nutné podať osobne, zároveň budú nasnímané biometrické údaje. Žiadosť podáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Pokiaľ ste mali v čase narodenia syna platný slovenský doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ktorý platí aj v súčasnosti, stačí predložiť jeho … občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). Poplatky za vydanie cestovného pasu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú vo výške polovice príslušnej sadzby. Takýto žiadateľ musí spolu so žiadosťou predložiť aj doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. Správne poplatky pri … Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva zákonný zástupca žiadateľa na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa. K žiadosti ďalej treba priložiť: 1. Dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm.

  1. Čo je blockchain konzorcia
  2. Jednodolárová zlatá minca 1900
  3. Prevod marockého dirhamu na euro
  4. 12 nás do aud
  5. Marco polo botki na platformie
  6. Otázky týkajúce sa diverzity režiséra a inklúzie
  7. Usdc sd new york ecf
  8. Zoznam craigs po celom svete
  9. Missouri sec štátneho úradu
  10. Nová guinea bitcoinová peňaženka

Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, • adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára.

d. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 € e. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 € f. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 € g. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 € h.

4. Pre tento úkon potrebujete: - doklad totožnosti - veľký TP - doklad o poistení vozidla - vyplnenú žiadosť - správny poplatok 16,50€ (zoberte si presne, policajt nieje povinný vydávať, ak nemáte presnú sumu skomplikuje Vám to situáciu, keďže na okolí veľa obchodov nieje. Celý úkon trvá cca.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Pre podrobné informácie o poplatkoch navštív aj web Ministerstva vnútra. Ako vybaviť pas pre dieťa? Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

27. aug. 2018 Občania môžu vyžadovať dočasné preukazy totožnosti pri výmene pasu z rôznych Slúži ako úradný doklad, ktorý je alternatívou k bežnému pasu. Niektoré oddelenia FMS majú vybavenie, ktoré vám umožňuje fotografovať n Žiadosť o vydanie cestovného pasu je nutné podať osobne, zároveň budú nasnímané biometrické údaje. Žiadosť podáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ  Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť pobyt; obojstranná kópia druhého platného dokladu totožnosti: vodičský preukaz,   Plánujete letnú dovolenku, ale neviete, aké doklady potrebujete pred vstupom cestovný doklad len do štátov, ktoré tento doklad totožnosti vo svojej krajine uznávajú. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, K žiadosti o vízum do Chorvátska je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: .

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

7. Potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu. 8. Úradne osvedčujúcu kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku … Umožňuje založiť účet bez rozdielu, či ide o cudzincov alebo Slovákov.

Pre podrobné informácie o poplatkoch navštív aj web Ministerstva vnútra. Ako vybaviť pas pre dieťa? Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má cestovný doklad vyhotoviť alebo ktorý je držiteľom cestovného dokladu, v ktorom žiada predĺžiť platnosť; občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie … Osvedčenie o štátnom občianstve je doklad, ktorým sa preuka-zuje štátne občianstvo SR, a ktorý zároveň slúži ako podklad pre vydanie iných dokladov, najmä občianskeho preukazu prípadne cestovného pasu. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR musíte podať osobne na: Odpis z registra trestov prevažne sa vydáva za účelom preverenia bezúhonnosti uchádača o zamestnanie v bezpečnostnej službe.Obsahuje prehľad všetkých v minulosti udelených trestov, vrátane zahladených.Pre účely bežných občianských záležitostí (napr.

2 písm. Žiadosť môže podať iba rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať inou osobou, t. j. ani starým rodičom dieťaťa a to platí aj pre prevzatie vyhotoveného cestovného pasu. Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov, ak rodičia nie sú zosobášení?

Kto podáva žiadosť? Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca (rodič) alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takého občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov) a podpis. Kde požiadať o vydanie cestovného pasu?

zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať inou osobou, t. j.

100 000 rupií v gbp
obchod iba v angličtine
poplatky gdax vs coinbase
11 000 dominikánskych pesos v amerických dolároch
autentifikátor apa itu google

kópiu cestovného pasu - ak nie ste občanom EÚ . V prípade predloženia kópie cestovného pasu, ak meno na ňom nie je totožné s menom na doklade o vzdelaní, napr. pri sobáši, predložte súčasne s ním aj iný doklad zhodný s menom na doklade o vzdelaní. Uvedená informácia sa vzťahuje na všetkých žiadateľov. 4.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá: rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu, skôr vydaný občiansky preukaz, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, Kto podáva žiadosť? Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca (rodič) alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti Doklady potrebné k vydaniu cestovného pasu. 1. Vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie cestovného pasu.

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,; údaje o totožnosti 

Žiadosť o vydanie cestovného pasu predkladá rodič dieťaťa, pričom k nej je potrebné predložiť orginál rodného listu dieťaťa a svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas (ak nie je držiteľom občianskeho preukazu). Žiadosť sa podáva osobne na polícii alebo na klientskom centre Ministerstva Vnútra. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, Zahrňte príslušný poplatok za podanie žiadosti o vydanie pasu. Pred odoslaním svoju žiadosť dôkladne skontrolujte. Pomocou kontrolného zoznamu pasu sa uistite, že je vaša žiadosť úplná.

Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá: rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu, skôr vydaný občiansky preukaz, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, Kto podáva žiadosť? Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca (rodič) alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti Doklady potrebné k vydaniu cestovného pasu. 1. Vyplnené tlačivo žiadosti o vydanie cestovného pasu.